Låt oss skotta och istappsröja taket – innan olyckan är framme

Våra riskförebyggande tjänster inom takskottning och istappsröjning I Stockholm innebär att vi skottar bort snö och avlägsnar istappar från tak för att undvika att de faller ner på fotgängare eller parkerade fordon.

ledenice

Vad det är som gäller vid olyckor

Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella olyckor i samband med nedfallande snö och/eller istappar från fastigheten. Vintertid händer det tyvärr ibland att istappar faller ner från hustak och skadar fotgängare. Ofta blir det kaos när vintern på allvar gör sitt intåg i Stockholm. Då behöver “alla” ha tag i snöskottare. Sitter någon då och väntar på att just du ska ringa dem eller är de upptagna med att skotta och istappsröja andras tak?

Behöver du omedelbar hjälp med takskottning och/eller istappsröjning?

E-post: order@wmtak.se

Telefon: 08-761 16 08

Du som har avropsavtal: Beställ vad du vill ha skottat på avrop@wmtak.se eller ring 08-761 16 08.

lopatar

Teckna snöskottsavtal hos oss

Du som äger en fastighet i Stockholm kan teckna ett fördelaktigt snöskottsavtal med oss på WM Tak & Fasad. Avtalet innebär en takskottnings- och istappsborttagningsberedskap inom 24 timmar för just din fastighet i form av avsatt personal, livlinor, bockar, med mera.

Vi erbjuder 2 olika kontrakt

Bevakning med ansvar gentemot tredje man

WM Tak & Fasad AB bevakar din fastighet, bedömer vad som behöver skottas och när samt tar hela ansvaret gentemot tredje man oavsett om vi jobbar på din fastighet eller inte (normalt har entreprenören ansvar för eventuella olyckor bara när man jobbar på taket).

Avrop

Din fastighet finns med på vår lista och vi kommer och takskottar och/eller istappsröjer enligt dina anvisningar efter kontakt från dig.

Gäller främst större fastigheter

Det är framförallt större fastigheter i Stor-Stockholm – inte villamarknaden – som behöver vår hjälp inom takskottning och istappsröjning. Vi har flera års erfarenhet och samarbetar med ett flertal större fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Du är också hjärtligt välkommen. Kontakta oss i dag, så skickar vi ett avtal för påseende.

photo-1490732239438-ee956a60ed41
worker

Våra övriga tjänster inom tak och fasad

Förutom takskottning och istappsröjning utför vi på WM Tak & Fasad också fasadrenoveringar och fasadbyten samt takrenoveringar och takomläggningar av bland annat tegeltak. Vi är dessutom riktigt duktiga på takplåtsmålning.

Har ni uppdaterat er taksäkerhet?

Tänk på att om ni har fullgod taksäkerhet såsom t.ex. snörasskydd, gångbryggor med vajer och stegar med halkskydd så gör det vårt jobb enklare vilket i sin tur kommer att visa sig på antalet timmar som vi behöver vara på ert tak. Ni tjänar t.ex. väldigt mycket på att ha snörasskydd monterade då man normalt endast behöver avlägsna snö nedanför samt en bit ovan skyddet och man slipper då att renskotta taket vilket sparar er mycket pengar på en säsong. Kontakta oss så kommer vi ut till er och gör en kostnadsfri riskanalys utav ert tak för att se vad ni kan göra för att spara pengar.

Snö på tak eller mark?

Vi hjälper er. Vår erfarenhet av snöskottning sträcker sig tillbaka till 1998. Skotta snö från tak kräver en speciell kunskap. Om ni anlitar WM Tak & Fasad AB kan ni välja ett avtal som passar er speciella situation. Kontakta oss idag så berättar vi mer. info@wmtak.se